Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tin tức

Thứ sáu, 30/10/2020 - 20:17:01

Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

1. THÔNG TIN CHUNG
Loại chương trình: Chương trình Giáo dục Đại học
Trình độ đào tạo:    Cử nhân
Loại hình đào tạo:   Chính quy dài hạn tập trung
Thời gian đào tạo:   4 năm
Tổng số tín chỉ:       141 tín chỉ
Đối tượng tuyển sinhHọc sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, đạt số điểm tổ hợp trong học bạ lớp 12 theo yêu cầu, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học khối C, khối D đạt điểm xét tuyển vào ngành Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành của nhà trường. Học sinh có đủ sức khỏe để học tập.
2. MỤC TIÊU CHUNG
Các cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành được đào tạo nắm vững chuyên môn trên cơ sở các kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành, có nghiệp vụ tốt, đáp ứng được các yêu cầu của thực tế, kỹ năng thực hành thành thạo,  khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành đào tạo.
3. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CĐR 1: Kiến thức
 
Chuẩn đầu ra
CĐRC1
(B,A)
Nắm vững và vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề du lịch trong thực tế
CĐRC2
(B,A)
Nắm vững và vận dụng các văn bản pháp lý như: luật, thông tư, nghị định, tiêu chuẩn…về du lịch hiện hành
CĐRC3
(A,M)
Phân tích, đánh giá, được những nguyên tắc, kĩ năng cơ bản trong việc cung cấp các dịch vụ du lịch
CĐRC4
(M)
Đề xuất các giải pháp để khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, lữ hành và khách sạn.
CĐRC5
(M)
Hình thành ý tưởng – thiết kế - triển khai – khai thác các sản phẩm du lịch mới, nghiên cứu các vấn đề về văn hóa, du lịch.
 
CĐR 6: Kỹ năng
Kỹ năng phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch.
Có kỹ năng thực hiện, quản lí, điều hành, điều chỉnh và giám sát các nghiệp vụ khách sạn và lữ hành.
Có kỹ năng ứng xử, giao tiếp, thuyết trình và làm việc theo nhóm hiệu quả.
CĐR 7: Về ngoại ngữ:
Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức độ B1 theo khung đánh giá trình độ ngoại ngữ của cộng đồng chung Châu Âu để giao tiếp và giải quyết những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ
CĐR 8: Về tin học
Đạt chuẩn chứng chỉ tin học quốc tế ICDL, khai thác hiệu quả các phần mềm chuyên dụng chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, những phần mềm tiện ích mới.
CĐR 9: Về phẩm chất đạo đức
Tuân thủ pháp luật, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa
Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm và làm việc độc lập.
CĐR 10: Về sức khỏe
Có kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao; vận dụng tốt những kiến thức đó để bảo vệ và thường xuyên rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực bản thân.
4. CƠ HỘI VIỆC LÀM VÀ HỌC SAU ĐẠI HỌC
Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành  tại Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng có thể làm việc tại:
Chuyên viên tại các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch: Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, Tổng cục, các vụ, Sở văn hóa thể thao và du lịch của các tỉnh thành và các phòng của quận, huyện về lĩnh vực du lịch
Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên hoặc cán bộ tổ chức, quản lí, điều hành và triển khai hoạt động trong các khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành, vận chuyển, tổ chức sự kiện và các đơn vị dịch vụ khác
Làm việc tại các viện nghiên cứu và phát triển du lịch;  hiệp hội du lịch, hiệp hội lữ hành
Nghiên cứu và giảng dạy tại các trường Đại học và cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có chuyên ngành đào tạo về du lịch
5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
5.1. Quy trình đào tạo
Quy trình đào tạo được thực hiện theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo theo học chế tín chỉ và Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng ban hành.
5.2. Tổ chức giảng dạy và học tập
Việc tổ chức giảng dạy và học tập được thực hiện tại trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng và tại các nơi sinh viên được bố trí đến thực tập, thực hành và trải nghiệm thực tế.
Đội ngũ giảng viên đảm nhiệm là các giảng viên cơ hữu của Nhà trường và các giảng viên thỉnh giảng có uy tín từ các Viện, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và các trường đại học trong nước.
5.3. Điều kiện tốt nghiệp
Để có thể tốt nghiệp sinh viên cần phải :
Tích lũy đủ số tín chỉ do chương trình đào tạo ngành yêu cầu gồm: các môn học lý thuyết, các môn thực hành, thực tập tốt nghiệp trong khung chương trình đào tạo.
Ngoại ngữ đạt chuẩn B1 châu Âu.
Tin học theo yêu cầu của nhà trường.
Thực hiện và bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp cuối khóa trước hội đồng tốt nghiệp do Hiệu trưởng quyết định.
6. CHIẾN LƯỢC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP
Việc giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập trong toàn bộ chương trình được định hướng theo các chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và sứ mạng của Nhà trường.
Chương trình đào tạo được thiết kế trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến nhằm đảm bảo các chuẩn mực của AUN-QA, nhấn mạnh vào các năng lực bậc cao theo phân loại nhận thức của Bloom, giúp sinh viên phát triển toàn diện về kiến thức chuyên môn của ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, rèn luyện phẩm chất đạo đức; nuôi dưỡng tinh thần ham học hỏi, học tập suốt đời.
Việc tổ chức giảng dạy và học tập luôn hướng đến sinh viên, giúp sinh viên có nhiều cơ hội chủ động trong học tập, trải nghiệm thực tế, nhằm phát triển năng lực bản thân giải quyết các vấn đề, đáp ứng yêu cầu thực tế của ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và của xã hội.
7. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tổng số tín chỉ người học phải tích lũy là 141 tín chỉ, trong đó:
 7.1. Giáo dục đại cương: 51 tín chỉ,gồm:
1.        Lý luận Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 10 tín chỉ
2.        Khoa học xã hội: 6 tín chỉ
3.        Khoa học nhân văn : 2 tín chỉ
4.        Khoa học tự nhiên, tin học, công nghệ môi trường : 4 tín chỉ
5.        Ngoại ngữ: 19 tín chỉ
6.        Giáo dục quốc phòng: 5 tín chỉ
7.        Giáo dục thể chất: 3 tín chỉ
7.2. Giáo dục chuyên nghiệp: 90 tín chỉ, gồm:
1.    Cơ sở chuyên ngành: 22 tín chỉ

OVT32021

Tổng quan du lịch

3TC

Những kiến thức cơ bản, có ý nghĩa tiền đề về du lịch và các hoạt động trong du lịch: khái niệm du lịch, du khách, loại hình du lịch, mùa vụ du lịch, quan hệ giữa du lịch với các lĩnh vực khác (kinh tế, chính trị, xã hội)…

PLT32021

Tâm lý du lịch

2TC

Một số vấn đề cơ bản về tâm lý học như: sự hình thành và phát triển tâm lý, một số phương pháp nghiên cứu tâm lý nói chung và một số hiện tượng, quy luật tâm lý tác động phổ biến trong du lịch; tâm lý du khách theo các tiêu thức khác nhau như quốc gia, nghề nghiệp, lứa tuổi…, một số nghệ thuật trong hoạt động giao tiếp, ứng xử, đạo đức nghề nghiệp ...

VTG32031

Địa lý du lịch Việt Nam

3TC

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về du lịch trên phương diện phân bố không gian lãnh thổ. Giúp sinh viên nắm được lý thuyết về các phân hệ địa lý cơ bản tạo nên hoạt động du lịch như tài nguyên du lịch, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch…. Ngoài ra sinh viên cũng biết được những đặc điểm khái quát nhất, các tuyến điểm du lịch chủ yếu của các vùng du lịch ở Việt Nam.

BTE32021

Cơ sở kinh tế du lịch

3TC

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức kinh tế ứng dụng trong hoạt động du lịch, giúp cho sinh viên có khả năng xem xét và phân tích khía cạnh kinh tế trong hoạt động du lịch, đối với toàn bộ ngành du lịch nói chung và đối với từng doanh nghiệp du lịch cụ thể.

TMA32021

Marketing du lịch

3TC

Nhằm giúp cho người học các kiến thức marketing căn bản; hình thành các kỹ năng quản trị marketing, nghiên cứu marketing, lập kế hoạch marketing và thực hiện cách hoạt động marketing tại các điểm, khu, đô thị du lịch và doanh nghiệp du lịch.

ICT32021

Thanh toán quốc tế trong du lịch

2TC

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các loại tiền tệ trong thanh toán và tín dụng quốc tế, các vấn đề về tỉ giá hối đoái, cách sử dụng phương tiện thanh toán quốc tế (hối phiếu, kỳ phiếu, séc, voucher…), kỹ năng thanh toán tín dụng quốc tế.

SUT33021

Du lịch bền vững

2TC

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về du lịch bền vững: khái niệm, vai trò, chức năng, quy tắc, đánh giá tác động môi trường, sức chứa, vòng đời của điểm du lịch, du lịch sinh thái, phát triển du lịch bền vững ở các vùng sinh thái nhạy cảm: vùng núi, vùng biển v.v…

ADM32021

Quản trị học

2TC

TLA33011

Pháp luật du lịch

2TC

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về pháp luật và an ninh trong lĩnh vực du lịch, những hiểu biết chung về cấu trúc quản lý nhà ước về du lịch của Việt Nam và thế giới, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về du lịch của Việt Nam, sự cần thiết và các biện pháp đảm bảo an ninh và an toàn trong du lịch.

2.    Chuyên ngành: 60 tín chỉ   
 TGS33041
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
4TC
    Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về kỹ năng hướng dẫn khách du lịch (công tác của hướng dẫn viên du lịch). Sau khi học xong, sinh viên có khả năng làm một hướng dẫn viên suốt tuyến, đảm bảo thực hiện các khâu: chuẩn bị bài thuyết minh, chuẩn bị đón tiếp khách, hướng dẫn khách và thực hiện các quy trình phục vụ trong suốt chuyến đi…
TGP34021
Thực hành hướng dẫn du lịch
2TC
    Sinh viên đi thực tế tại một điểm du lịch, trong quá trình tổ chức tour du lịch, sinh viên thực hành các nghiệp vụ đã học trong môn Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, đóng vai trò là một hướng dẫn viên suốt tuyến: thuyết minh, phục vụ du khách trong chuyến đi, giải quyết các tình huống phát sinh v.v…
HCP33021
Nghiệp vụ khách sạn
3TC
     Cung cấp cho sinh viên các kỹ năng phục vụ trong khách sạn, bao gồm các kiến thức và khả năng thực hiện thao tác của nhân viên lễ tân khách sạn, nhân viên phục vụ bàn, nhân viên bộ phận buồng, nhân viên pha chế và phục vụ quầy bar trong khách sạn.
HCP34031
Thực hành nghiệp vụ khách sạn
3TC
     Sinh viên được thực hành các nghiệp vụ khách sạn đã học như nghiệp vụ lễ tân (xử lý các tình huống thường gặp), nghiệp vụ nhà hàng (gấp khăn ăn, bê khay phục vụ, bưng bê gắp rót đồ ăn cho khách, set-up bàn ăn, thay khăn trải bàn...), nghiệp vụ buồng (dọn vệ sinh và thay ga gối), nghiệp vụ bar (phân biệt các loại rượu, ly cốc, mở và rót rượu vang).
TBS33031
Nghiệp vụ lữ hành
5TC
     Môn học Nghiệp vụ lữ hành cung cấp cho sinh viên Khoa Du lịch những kiến thức tổng quan về hoạt động kinh doanh lữ hành, kiến thức kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức bổ trợ trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành, trên cơ sở đó rèn luyện các kỹ năng xây dựng, xác định giá của chương trình du lịch; tổ chức hoạt động xúc tiến bán và thực hiện chương trình du lịch.
TBP34031
Thực hành Nghiệp vụ lữ hành
2TC
    Củng cố kiến thức về lý thuyết Nghiệp vụ lữ hành và hướng dẫn các kiến thức thực hành. Rèn luyện và thực hành kỹ năng nghiên cứu nhu cầu của khách, khảo sát các điều kiện cung ứng, xây dựng và tính giá các chương trình du lịch, quảng cáo, bán và tổ chức thực hiện chương trình du lịch.
FRP33021
Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao
3TC
     Môn học cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về công tác lễ tân ngoại giao, bao gồm khái quát chung về công tác ngoại giao và lễ tân ngoại giao, đón tiếp phái đoàn ngoại giao, nghi lễ ngoại giao, phép lịch sự xã giao...
HFS33021
Tổ chức sự kiện
2TC
     Cơ sở lý luận về tổ chức sự kiện: khái niệm, bản chất, quá trình tổ chức sự kiện, các bước chuẩn bị, lập kế hoạch tổ chức sự kiện, các yếu tố đảm bảo việc tổ chức sự kiện thành công, hình thành kỹ năng và thực hành tổ chức một số sự kiện cụ thể.
ITS34021
Thực tập chuyên đề
2TC
     Tổ chức cho sinh viên đi thực tế trên “con đưòng di sản” miền Trung. Sinh viên có cơ hội tìm hiểu và thực tập các nghiệp vụ như điều hành chuyến đi; đặt, phân phối và đánh giá chất lượng của các dịch vụ vận chuyển, ăn uống, lưu trú; tìm hiểu kiến thức văn hóa lịch sử địa lý của các điểm tham quan trên hành trình để thực hiện công tác thuyết minh trên tuyến...         
OTA33021
Tổ chức hoạt động Teambuilding trong du lịch
2TC
    Nhằm giúp cho người học các kiến thức cơ bản về hoạt động teambuilding nói chung và hoạt động teambuilding trong du lịch nói riêng; hình thành các kỹ năng tổ chức hoạt động teambuilding trong du lịch.
MTB33021
Kinh doanh du lịch MICE
2TC
    Trang bị kiến thức tổng quan loại hình du lịch MICE và kiến thức, kỹ năng trong hoạt động kinh doanh loại hình du lịch MICE trong khách sạn. Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng trong kinh doanh du lịch MICE, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.
RMH33031
Quản trị buồng
3TC
    Hiểu rõ sự vận hành của bộ phận buồng phòng, giặt là và tất cả các nhiệm vụ dọn dẹp khách sạn (cả bên ngoài cũng như bên trong của khách sạn), đồng thời chịu trách nhiệm cho cả hệ thống kiểm kê kho. Có khả năng làm những công việc liên quan đến chuẩn bị quĩ dự phòng, các dự án đặc biệt, quản lý kho, cũng như duy trì, đào tạo và chỉ đạo nhân viên.

Quản trị lễ tân
3TC
     Học phần này giúp sinh viên hiểu và nắm được các hình thức quản lý nhân sự, chính sách nghiên cứu khách hàng, bán hàng, đo lường mức độ hài lòng của khách hàng trong mô hình kinh doanh dịch vụ lưu trú. Thiết lập được các quy trình làm việc và tổ chức sơ đồ cơ cấu nhân sự phù hợp với các quy mô và hình thức bộ phận lễ tân. Môn học này trang bị những kiến thức cơ bản về các hoạt động trong bộ phận tiền sảnh, bao gồm các nguyên tắc, thủ tục, phương cách kiểm tra, phân tích các hoạt động kinh doanh..; cách thiết lập bảng giá, lập ngân sách, chi phí…

Quản trị bar
3TC
     Học phần này giúp sinh viên hiểu và nắm được các hình thức quản lý nhân sự, chính sách nghiên cứu khách hàng, bán hàng, đo lường mức độ hài lòng của khách hàng trong mô hình kinh doanh dịch vụ ăn uống và nhà hàng. Bên cạnh đó còn phải thiết lập được các quy trình làm việc và tổ chức sơ đồ cơ cấu nhân sự phù hợp với các quy mô và hình thức kinh doanh nhà hàng. Môn học này trang bị những kiến thức cơ bản về các hoạt động trong một nhà hàng, bao gồm các nguyên tắc, thủ tục, phương cách kiểm tra, phân tích các hoạt động kinh doanh..; cách thiết lập bảng giá, lập ngân sách, chi phí…
FBM33041
Quản trị nhà hàng
3TC
    Hiểu và phân tích được các chức năng của các loại hình kinh doanh nhà hàng. Mô tả được chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong tổ chức kinh doanh nhà hàng. Nắm được các hình thức tổ chức nhân sự bên trong của nhà hàng: tuyển dụng, đánh giá nhân viên, giám sát nhân viên trong nhà hàng.Tổ chức quản lý quy trình phục vụ bên trong của một nhà hàng đối với các loại hình tiệc.
RMA33021
Quản trị khu vui chơi - nghỉ dưỡng
2TC
    Môn học cung cấp những kiến thức cần thiết để xây dựng một nơi nghỉ chân “thoải mái như ở nhà” cho khách hàng. Những kiến thức bao gồm quản lý nhân sự, chuẩn bị phòng ốc, xử lý phàn nàn của khách và truyền thông quảng cáo.
HRM33021
Quản trị nhân lực trong du lịch
2TC
    Môn học sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản về quá trình quản trị nhân lực trong lĩnh vực du lịch và khách sạn, nắm bắt được một số phương pháp và kỹ năng trợ giúp cho quá trình quản trị nhân lực trong du lịch và khách sạn.
OEG34021
Tổ chức và tham gia các hoạt động tập thể
2TC

Thực tế nghề I
6TC
    Sinh viên đến một công ty lữ hành để làm việc như một nhân viên tập sự nhằm áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế, tìm hiểu lĩnh vực hoạt động cụ thể của cơ quan, bổ sung kiến thức thực tế

Thực tế nghề II
6TC
    Sinh viên đến một cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú để làm việc như một nhân viên tập sự nhằm áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế, tìm hiểu lĩnh vực hoạt động cụ thể của cơ quan, bổ sung kiến thức thực tế về ngành học.
3.    Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp: 13 tín chỉ

GRP34021 

Thực tập tốt nghiệp

3TC

     Sinh viên đến một công ty lữ hành (hoặc khách sạn, cơ quản lý nhà nước về du lịch, văn hóa…) để làm việc như một nhân viên tập sự nhằm áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế, tìm hiểu lĩnh vực hoạt động cụ thể của cơ quan, bổ sung kiến thức thực tế về ngành học hướng tới chuẩn bị các số liệu phục vụ khóa luận tốt nghiệp.

 

                                       Khóa Luận tốt nghiệp                                               

10TC

 
Danh mục các học phần
TT
Mã học phần
Học phần
Số TC
Loại giờ tín chỉ
Môn học
tiên quyết (*)
Lên lớp


A

Giáo dục đại cương
51


A1.

Lý luận chính trị Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
10


A1.1
MLP31021
Những NLCB của CN Mac-Lênin 1
2


A1.2
MLP31032
Những NLCB của CN Mac-Lênin 2
3

A1.1
A1.3
HCM31021
Tư tưởng Hồ Chí Minh
2

A1.2
A1.4
VRP31031
Đường lối cách mạng Việt Nam
3

A1.3
A2

Khoa học xã hội
6


A2.1
BVC31021
Cơ sở văn hóa Việt Nam
3


A2.2
GEC31021
Kinh tế học đại cương
3


A3

Khoa học nhân văn
2


A3.1
PSK31011
Kỹ năng thuyết trình
1


A3.2
CSK31011
Kỹ năng giao tiếp
1


A4

Ngoại ngữ
19


A4.1
ENG31041
Tiếng Anh 1
5


A4.2
ENG31042
Tiếng Anh 2
5

A4.1
A4.3
ENG31053
Tiếng Anh 3
5

A4.2
A4.4
TEN34041
Tiếng Anh chuyên ngành
4A5

Khoa học tự nhiên - Tin học - Công nghệ - Môi trường
6


A5.1
ICD31021
Tin học đại cương 1 (ICDL)
2


A5.2
ICD31022
Tin học đại cương 2 (ICDL)
2

A5.1
A6

Giáo dục thể chất
3
Học phần bắt buộc
2


A6.1
APE31011
Điền kinh - Thể dục
1


A6.2
SWI31011
Bơi lội
1

APE31011
A7
NDE31051
Giáo dục quốc phòng
5


B

Giáo dục chuyên nghiệp
90


B1

Cơ sở chuyên ngành
15


B1.1
OVT32021
Tổng quan du lịch
3


B1.2
PLT32021
Tâm lý du lịch
2


B1.3
ADM32021
Quản trị học
2


B1.4
VTG32031
Địa lý du lịch Việt Nam
3


B1.5
BTE32021
Cơ sở kinh tế du lịch
3

A2.2, B1.1
B1.6
TMA32021
Marketing du lịch
3

B1.1
B1.7
ICT32021
Thanh toán quốc tế trong du lịch
2


B1.8
SUT33021
Du lịch bền vững
2


B1.9
TLA33011
Pháp luật du lịch
2


B2

Chuyên ngành (bắt buộc)
55


B2.1
TGS33041
Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
4

B1.4
B2.2
TBS33031
Nghiệp vụ lữ hành
5

B2.1
B2.3
HCP33021
Nghiệp vụ khách sạn
3


B2.4
FRP33021
Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao
3

B2.3
B2.5
HFS33021
Tổ chức sự kiện
2


B2.6
MTB33021
Kinh doanh du lịch MICE
2

B2.5
B2.7
RCM33031
Quản trị lễ tân
3

B2.3
B2.8
RMH33031
Quản trị buồng khách sạn
3

B2.3
B2.9
FBM33041
Quản trị nhà hàng
3

B2.3
B2.10

Quản trị bar
3


B2.11
TBA33021
Nghiệp vụ lữ hành
5

B2.2
B2.12
RMA33021
Quản trị khu vui chơi - nghỉ dưỡng
2

B2.3
B2.13
HRM33021
Quản trị nhân lực trong du lịch
2


B2.14
TGP34021
Thực hành Hướng dẫn du lịch
2

B2.1
B2.15
HCP34021
Thực hành Nghiệp vụ khách sạn
2

B2.3
B2.16
ITS34021
Thực tập chuyên đề
2

B2.13
B2.17
TBP34031
Thực hành Nghiệp vụ lữ hành
3

B2.2
B2.18
OEG34021
Tổ chức và tham gia các hoạt động tập thể
2


B2.19
OTA33021
Tổ chức hoạt động Teambuilding trong du lịch
2


B2.20

Thực tập nghề I
6


B2.21

Thực tập nghề II
6


B3

Chuyên ngành tự chọn không bắt buộc
8


B3.11
ENH31021
Môi trường và con người
2


B3.12
NST33021
Kỹ năng đàm phán trong DL
2


B3.13
ATS33021
Nghiệp vụ quảng cáo DL
2


B3.14
CBE30201
Văn hóa và đạo đức trong kinh doanh
2


B3.15
ETR33031
Khởi sự doanh nghiệp
3


B3.16
INE33028
Kinh doanh quốc tế
2


B4

Thực tập tốt  nghiệp và làm tốt nghiệp
  13B4.1
GRP34021
Thực tập tốt nghiệp
3


B4.2
EOG37101
Khóa luận tốt nghiệp
10
Giáo dục đại cương
51
Giáo dục chuyên nghiệp
90
Tổng cộng (A+B)
141


 
 
Khoa Du lịch
 
 
Truy cập: 510 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.