Bài ôn luyện ICDL với Office2010 và Windows7

Bạn có biết ?

Thứ sáu, 14/08/2020 - 21:35:10

Bài ôn luyện ICDL với Office2010 và Windows7

Sinh viên có thể tham khảo bài ôn luyện thi ICDL với Office2010 và Windows7 gồm 4 module:

1. Module "Computer Essential" thao tác trên Windows7

2. Module "MS Word 2010"

3. Module "MS Excel 2010"

4. Module "MS Power Point 2010"


Khoa CNTT

Truy cập: 12422 lượt
Chia sẻ :

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.