KHOA DU LỊCH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

Áp dụng từ: 29/06/2020 đến 05/07/2020

27 2020
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
29-06-2020
Sáng
Chiều
Thứ 3
30-06-2020
Sáng
Chiều
Thứ 4
01-07-2020
Sáng
Chiều
Hôm nay
02-07-2020
Sáng
Chiều
Thứ 6
03-07-2020
Sáng
Chiều
Thứ 7
04-07-2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
05-07-2020
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.