KHOA DU LỊCH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Áp dụng từ: 23/09/2019 đến 29/09/2019

39 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
23-09-2019
Sáng
Chiều
Thứ 3
24-09-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
25-09-2019
Sáng
Chiều
Thứ 5
26-09-2019
Sáng
Chiều
Thứ 6
27-09-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
28-09-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
29-09-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.