KHOA DU LỊCH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

Áp dụng từ: 25/01/2021 đến 31/01/2021

04 2021
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
25-01-2021
Sáng
Chiều
Thứ 3
26-01-2021
Sáng
Chiều
Hôm nay
27-01-2021
Sáng
Chiều
Thứ 5
28-01-2021
Sáng
Chiều
Thứ 6
29-01-2021
Sáng
Chiều
Thứ 7
30-01-2021
Sáng
Chiều
Chủ nhật
31-01-2021
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.