KHOA DU LỊCH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Áp dụng từ: 19/04/2021 đến 25/04/2021

16 2021
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
19-04-2021
Sáng
Chiều
Hôm nay
20-04-2021
Sáng
Chiều
Thứ 4
21-04-2021
Sáng
Chiều
Thứ 5
22-04-2021
Sáng
Chiều
Thứ 6
23-04-2021
Sáng
Chiều
Thứ 7
24-04-2021
Sáng
Chiều
Chủ nhật
25-04-2021
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.